Dziennik ustaw


Dziennik ustaw


Akty prawne

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii w sprawie powołania Regenta z dnia 2021-05-15

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii w sprawie lenn i tytułów z dnia 2021-05-05

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii w sprawie powołania Regenta z dnia 2021-04-29

    Postanowienie Królowej Teutonii ws. stwierdzenia utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii z dnia 2021-04-26

    Postanowienie Gubernatora w sprawie powołania komendanta Berezy Kotwickiej z dnia 2021-04-22

    Postanowienie Gubernatora w sprawie powołania komendanta Przymorska z dnia 2021-04-22

    D - ogłaszanie aktów urzędowych z dnia 2021-04-21

    PK - powołanie Rządu Królewskiego [de Ebruz] z dnia 2021-04-20

    U PK | Kandydat na Pierwszego Ministra [Alfred] z dnia 2021-04-19

    PK - Ordery i odznaczenia królewskie (Święto Konstytucji 12 kwietnia 2021 r.) z dnia 2021-04-18

    Dekret o obywatelstwie sclavińskim z dnia 2021-04-10

    Dekret ws. ogłoszenia eksterytorialności sclavińskich miast z dnia 2021-04-01

    Konstytucja Cesarstwa Teutonii z dnia 2021-03-18

    Dekret Cesarzowej Teutonii o Tytułach Szlacheckich oraz Arystokratycznych i Ziemiach Lennych z dnia 2021-03-18

    Dekret Cesarzowej Teutonii Instrukcja Wyborcza z dnia 2021-03-18

    Dekret ws. powołania przedstawiciela Konfederacji Sclavińskiej przy Unii Niepodległych Państw z dnia 2021-01-09

    Dekret Cesarzowej Teutonii 01/2021 o uprawnieniu do sprawowania funkcji publicznych z dnia 2021-01-06

    Postanowienie Prezydenta ws. powołania przedstawicieli Republiki Baridas przy Unii Niepodległych Państw z dnia 2020-12-21

    Konstytucja Republiki Baridas z dnia 2020-12-17

    Ustawa Senatu o reprezentacji w Unii Niepodległych Państw z dnia 2020-12-07

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii ws. stwierdzenia utraty obywatelstwa Cesarstwa Teutonii z dnia 2020-11-30

    Obwieszczenie Prezydenta ws. wyników wyborów na Sekretarza Rady z dnia 2020-11-24

    Konstytucja Cesarstwa Teutonii z dnia 2020-11-22

    Postanowienie Królowej Teutonii w sprawie powołania Regenta z dnia 2020-11-21

    Obwieszczenie w sprawie wyboru Prezydenta Republiki Baridas z dnia 2020-11-17

    Dekret Królowej Teutonii 14/2020 o pomocy socjalnej dla mieszkańców z dnia 2020-11-17

    Postanowienie Prezydenta ws. stwierdzenia opróżnienia urzędu oraz zarządzenia wyborów urząd Sekretarza Rady z dnia 2020-11-17

    Traktat o Unii Niepodległych Państw z dnia 2020-11-17

    Postanowienie Marszałka Senatu w sprawie powołania Wicemarszałka Senatu z dnia 2020-11-15

    Uchwała Rady Republiki Baridas ws. Wyrażenia Wotum Nieufności z dnia 2020-11-13