Dziennik ustaw


Dziennik ustaw


Akty prawne

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii ws.nadania obywatelstwa z dnia 2023-08-29

    Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa z dnia 2022-05-26

    Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa z dnia 2022-05-26

    Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa z dnia 2022-05-26

    Traktat Unii pomiędzy Królestwem Lumerii a Republiką Baridas z dnia 2022-05-26

    Dekret Prezydencki o wypowiedzeniu Traktatu o Unii Niepodległych Państw z dnia 2022-05-26

    Dekret Prezydencki w sprawie unieważnienia Dekretu Prezydenckiego w sprawie umiejscowienia Walecznego Zakonu Kobiecego Joannitek z dnia 28 listopada 2021 z dnia 2022-05-26

    Dekret Prezydencki o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dnia 2022-05-26

    Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa z dnia 2022-01-21

    Dekret Prezydencki w sprawie obowiązujących walut i ich wymiany z dnia 2022-01-16

    Dekret Prezydencki w sprawie umiejscowienia Walecznego Zakonu Kobiecego Joannitek z dnia 2021-11-28 (UCHYLONY)

    Dekret prezydencki w sprawie powołania konsula Ciuad de Bravo z dnia 2021-11-28

    Dekret prezydencki w sprawie odpowiedzialności za zarząd miastami z dnia 2021-11-28

    Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa z dnia 2021-11-24

    Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa z dnia 2021-11-15

    Dekret Prezydencki ws. przekazania władzy w Republice Baridas z dnia 2021-10-25

    Dekret prezydencki w sprawie listy miast Republiki Baridas z dnia 2021-10-16

    Konstytucja Republiki Baridas z dnia 2021-10-15

    ostanowienie Cesarzowej Teutonii w sprawie nadania majątków oraz tytułów honorowych z dnia 2021-09-28

    Postanowienie Prezydenta Republiki Baridas o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dnia 2021-09-26

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii ws.nadania obywatelstwa z dnia 2021-09-20

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii ws.nadania obywatelstwa z dnia 2021-09-11

    PK - Ordery i odznaczenia królewskie (Święto Królestwa 1 sierpnia 2021 r.) z dnia 2021-08-01

    Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych (Kafleandia) z dnia 2021-07-17

    PK - nadanie Senioratu Nowszej Teutonii z dnia 2021-06-25

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii ws.nadania obywatelstwa honorowego z dnia 2021-06-13

    Ustawa o pomocy socjalnej dla mieszkańców z dnia 2021-06-07

    Postanowienie Cesarzowej Teutonii ws.nadania obywatelstwa z dnia 2021-06-04

    Postanowienie o nadaniu obywatelstwa z dnia 2021-06-03

    Ustawa o obywatelstwie teutońskim z dnia 2021-05-31