Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydenta Republiki Baridas o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
z dnia 2021-09-26
 

1. Na podstawie Art. 21. Konstytucji Republiki Baridas z dnia 17 grudnia 2020 roku ogłasza się wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Republiki Baridas. 

2. Postanowienie wchodzi w ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Za zgodnością z oryginałem
#98