Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa
z dnia 2021-11-24
 

Cracoffia, 2021-11-24.

 

1. Nadaję obywatelstwo osobie o personaliach Nordrun von Lichtenstein, legitymującej się identyfikatorem U00065.

2. Postanowienie to wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#104