Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Prezydencki w sprawie unieważnienia Dekretu Prezydenckiego w sprawie umiejscowienia Walecznego Zakonu Kobiecego Joannitek z dnia 28 listopada 2021
z dnia 2022-05-26
 

1. Niniejszym unieważnia się Dekret Prezydencki w sprawie umiejscowienia Walecznego Zakonu Kobiecego Joannitek z dnia 28 listopada 2021.

2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#114