Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret prezydencki w sprawie listy miast Republiki Baridas
z dnia 2021-10-16
 

Art. 1. Na podstawie Art. 32. Konstytucji Republiki Baridas z dnia 15.10.2021 ogłasza się następującą listę miast Republiki Baridas:

1. Cracoffia
2. Almera
3. Eslimar
4. Dahrim
5. Els
6. Horn
7. Gidena
8. Kartola
9. Markona
10. Qrim
11. Kimbrus
12. Altbork
13. Ciuad de Bravo
14. Wedla
15. Kalisz
16. Juwena
17. Arnovike

Art. 2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Za zgodnością z oryginałem
#101