Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa
z dnia 2021-11-15
 

Cracoffia, 2021-11-15.

 

1. Nadaję obywatelstwo osobie o personaliach Ola Marcjan-Chojnacka, legitymującej się identyfikatorem U00008.

2. Postanowienie to wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#103