Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Prezydencki o wypowiedzeniu Traktatu o Unii Niepodległych Państw
z dnia 2022-05-26
 

§ 1.
Wypowiada się Traktat o Unii Niepodległych Państw z dnia 17 listopada 2020 ze skutkiem natychmiastowym.
 
§ 2.
Dekret jest skuteczny z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#115