Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Prezydencki ws. przekazania władzy w Republice Baridas
z dnia 2021-10-25
 

Art. 1. Powierza się obowiązki Prezydenta Republiki Baridas Oli Marcjan-Chojnackiej.

 

Art. 2. Objęcie obowiązków jest równoznaczne z nadaniem obywatelstwa baridajskiego.

 

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Za zgodnością z oryginałem
#102