Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret prezydencki w sprawie powołania konsula Ciuad de Bravo
z dnia 2021-11-28
 
1. Powołuje się Nordrun von Lichtenstein, legitymującą się identyfikatorem U00065, na stanowisko Konsula miasta Ciuad de Bravo.

2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#106