Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Prezydencki o wprowadzeniu stanu wyjątkowego
z dnia 2022-05-26
 

Ja, Ola Marcjan-Chojnacka, działając w poczuciu odpowiedzialności za losy Republiki Baridas, w obliczu głębokiego kryzysu państwa na polu demograficznym, na polu aktywności i stabilności politycznej, w obawie o przyszłość Republiki, postanawiamy, co następuje:

Art. 1
Na podstawie art. 59 Konstytucji Republiki Baridas zarządza się wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze całej Republiki Baridas.
Art. 2
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#113