Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Prezydencki w sprawie obowiązujących walut i ich wymiany
z dnia 2022-01-16
 

1. Legalnym środkiem płatniczym w Republice Baridas są jedynie waluty wymienione w tym dekrecie.

2. Waluty te dzielą się na walutę główną i waluty pomocnicze.

2.1. Walutą główną jest dinar baridajski, w skrócie dn.

2.2. Walutami pomocniczymi są korona unijna, w skrócie kr, libert sarmacki, w skrócie lt, oraz jukka tuoleleńska, w skrócie ju.

3. Waluty pomocnicze są wymienialne na walutę główną; tak samo walutę główną mozna wymieniać na waluty pomocnicze.

4. Ustanawia się następujące startowe kursy walut:

4.1. Jeden dinar baridajski to jedna korona unijna;

4.2. Jeden dinar baridajski to jeden libert sarmacki;

4.3. Jeden dinar baridajski to 0,226411341 jukki tuoleleńskiej.

5. Kursy wymiany walut wymienionych w podpunktach 4.1 i 4.2 mogą ulec zmianie na podstawie umów międzynarodowych lub innych decyzji administracyjnych, jedynie za obópólną zgodą obu państw.

6. Kurs wymiany waluty wymienione w podpunkcie 4.3 podlega zmianie na podstawie decyzji Władczyni tegoż kraju.

7. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#108