Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa
z dnia 2022-05-26
 

Cracoffia, 2022-05-26.

 

1. Nadaję obywatelstwo osobie o personaliach Alphonse de Couervichon, legitymującej się identyfikatorem U00218.

2. Postanowienie to wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#111