Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki o nadaniu obywatelstwa
z dnia 2022-01-21
 

Cracoffia, 2022-01-21.

 

1. Nadaję obywatelstwo osobie o personaliach Filip I Gryf, legitymującej się identyfikatorem U00064.

2. Postanowienie to wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#109