Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Traktat Unii pomiędzy Królestwem Lumerii a Republiką Baridas
z dnia 2022-05-26
 

Traktat Unii pomiędzy Królestwem Lumerii a Republiką Baridas
sporządzony w Cracofii dnia 26 maja 2022 roku

Wysokie Umawiające się Strony:

Jego Królewska Mość Henryk I Krzysztof
Król Lumerii
w imieniu Królestwa Lumerii
oraz
Jej Ekscelencja Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka
Prezydentka Republiki Baridas
w imieniu Republiki Baridas

uzgodniły co następuje:

Artykuł I
Republika Baridas przekazuje wszystkie swoje kompetencje konstytucyjnym organom Królestwa Lumerii.

Artykuł II
Królestwo Lumerii jest następcą prawnym Republiki Baridas.

Artykuł III
Republika Baridas przyjmuje nazwę Królestwa Baridasu.

Artykuł IV
Królestwo Baridasu jest terytorium stowarzyszonym Królestwa Lumerii.

Artykuł V
Tytuł Króla Baridasu przynależy każdoczesnemu Królowi Lumerii.

Artykuł VI
Królestwo Lumerii otacza opieką dziedzictwo Królestwa Baridasu i Republiki Baridas.

Artykuł VII
Oli Marcjan-Chojnackiej przysługuje dożywotnio tytuł Kwestorki Gideny, wraz z prawem własności tej lokacji.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#116