1

Profil kraju


Profil kraju

Zdjęcie profilowe

Ambasada

 

Ambasada dla zagranicznych gości. 

W tym miejscu delegacje krajów nie będących członkami Unii mogę zgłaszać wnioski o otwarcie ambasad ich krajów (systemowo w formie miast), które zarządzane byłby przez wyznaczonych w danym kraju ambasadorów.