Profil użytkownika


Profil użytkownika

Zdjęcie profilowe

Ametyst Faradobus

, Ambasada

home

prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg.


AMETYST FARADOBUS


19. i 31. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Nacji, Uosobienie Pracowitości, Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika - Przewodniczącego Jedynel Legalnej Partii