Profil użytkownika


Profil użytkownika

Zdjęcie profilowe

Józef Wilhelm Potocki

, Ambasada

home

/-/ Józef Wilhelm Potocki h. Pilawa


Ambasador Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Palatynacie Leocji i Pustkowiach Winków


Przewodniczący Generalitatu Królestwa Skarlandu