Profil użytkownika


Profil użytkownika


Miejsce pracy mieszkańca

ID Miejsce pracy Stanowisko Od Do
Zatrudnienia w krajach i miastach
5 Cesarstwo Teutonii Konserwator powierzchni płaskich 2020-10-28 2038-01-19

Zatrudnienia w organizacjach
2 Komitet Inżynieryjny Podsekretarz KI 2020-11-03 2038-01-19

13 Gazeta Teutońska Naczelny Maruda 2020-11-03 2038-01-19