Profil użytkownika


Profil użytkownika

Rejestr mieszkańców


Spis mieszkańców oraz obywateli Unii Państw Niepodległych

Rejestr mieszkańców

Organizacje posiadane przez mieszkańca


Organizacje zarządzane przez mieszkańca

I00023
ID
Wspólne Zgromadzenie
Nazwa
Unia Niepodległych Państw
Właściciel
Państwowa
Typ

Kraje i miasta zarządzane przez mieszkańca