Profil użytkownika


Profil użytkownika

Rejestr mieszkańców


Spis mieszkańców oraz obywateli Unii Państw Niepodległych

Rejestr mieszkańców

Organizacje posiadane przez mieszkańca

I00025
ID
Dom Mody Auterra
Nazwa
Prywatna
Typ
I00026
ID
Waleczny Zakon Joannitek
Nazwa
Prywatna
Typ

Organizacje zarządzane przez mieszkańca

I00010
ID
Gazeta Teutońska
Nazwa
Cesarstwo Teutonii
Właściciel
Krajowa
Typ

Kraje i miasta zarządzane przez mieszkańca