Profil użytkownika


Profil użytkownika

Rejestr mieszkańców


Spis mieszkańców oraz obywateli Unii Państw Niepodległych

Rejestr mieszkańców

Organizacje posiadane przez mieszkańca

I00028
ID
Czartor's Journalistic Corporation
Nazwa
Prywatna
Typ

Organizacje zarządzane przez mieszkańca


Kraje i miasta zarządzane przez mieszkańca


C0002
ID
Złoty Gród
Nazwa
Cesarstwo Teutonii
Właściciel
Państwowa
Typ