Profil użytkownika


Profil użytkownika

Rejestr mieszkańców


Spis mieszkańców oraz obywateli Unii Państw Niepodległych

Rejestr mieszkańców

Organizacje posiadane przez mieszkańca

I00012
ID
Njitickie Novice
Nazwa
Prywatna
Typ
I00020
ID
Tu będzie nazwa
Nazwa
Prywatna
Typ
I00031
ID
KILT
Nazwa
Prywatna
Typ

Organizacje zarządzane przez mieszkańca

I00011
ID
Głos Sclavinii
Nazwa
Konfederacja Sclavińska
Właściciel
Krajowa
Typ
I00014
ID
Sclaviński Uniwersytet Narodów
Nazwa
Konfederacja Sclavińska
Właściciel
Krajowa
Typ
I00030
ID
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym przez Sarmacki Imperializm
Nazwa
Konfederacja Sclavińska
Właściciel
Krajowa
Typ

Kraje i miasta zarządzane przez mieszkańca


L0004
ID
Konfederacja Sclavińska
Nazwa
Państwowa
Typ