Profil użytkownika


Profil użytkownika

Zdjęcie profilowe

Heinz-Werner Grüner

(-) leutnant Heinz-Werner Gruner, obywatel Austro-Węgier