Profil użytkownika


Profil użytkownika

Zdjęcie profilowe

Joanna Izabela

Cesarzowa Teutonii

Als úrn Wole ik úren Vaman úre Empore ik úrs Teutonies, úre magniše Hertsoge ik úrs Slavies ond Enderasjes, úre magniše Hertsoge ik úrs Avies, úre Hertsoge ik úrs Sangries, úre Pfaltsgraf ik úrs Vár-Bendene, úre Grafe ik úrs Lóardies, úre Lády Šutser ik úrs Nóteutonies, úre Her ik úrs Silber Horn ond ik úres Goldene Štata, úre Manherist ik úrs ale teutoniš Átsel etc. etc.

czyli po polsku

z woli elektorów cesarzowa Teutonii, wielka księżna Slavii i Enderasji, wielka księżna Awii. księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc

córka JKW Andrzeja Fryderyka z Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.