1

Profil organizacji


Profil organizacji

Zdjęcie profilowe

Pracownia Mistrza Vladimira

Organizacja Prywatna

„Każdy, kto oddając się jakiejś twórczości, wierzy — choć nieświadomie — że jego dzieło przetrwa lata, stulecia, sam czas... Gdyby pracując nad nim, czuł, że jest ono zniszczalne, poniechałby go, nie byłby w stanie go ukończyć. Twórczość i łudzenie się to pojęcia ściśle powiązane.”


— Emil Cioran, „O niedogodności narodzin”