Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
PK - Ordery i odznaczenia królewskie (Święto Królestwa 1 sierpnia 2021 r.)
z dnia 2021-08-01
 
Ekorre, dnia 1 sierpnia 2021 r.
 
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:
 
I. baronowi Leszkowi van der Fryssau, za wyróżniającą się aktywność publiczną, działalność na rzecz Królestwa Dreamlandu, odwagę i gorliwość, nadajemy tytuł wicehrabiego.

II. Jej Cesarskiej Mości Joannie Izabeli oraz Jego Ekscelencji Ludwikowi Tomoviciowi nadajemy Gwiazdę Orderu Korony Ebruzów w uznaniu udziału w rozwoju przyjacielskich stosunków między Dreamlandem, Sclavinią oraz Teutonią oraz w uznaniu zasług w stałym pogłębianiu integracji w ramach Unii Niepodległych Państw.

III. Jego Książęcej Mości Arkadiuszowi Filipowi nadajemy Gwiazdę Orderu Korony Ebruzów w uznaniu zasług na rzecz mikroświatowego pokoju oraz wyrażając nadzieję na przyjazne i pełne wzajemnego szacunku współistnienie naszych państw.

IV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Obrazek

    Opublikowane przez
(-) Aleksander
Za zgodnością z oryginałem
#95