Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie o nadaniu obywatelstwa
z dnia 2021-06-03
 

§ 1.

Nadaję obywtaelstwo Republiki Baridasu:

a) Natashy von Sarm a la Triste von Lichtenstein

b) Sereusowi von Ahabejż

c) Vanderleiowi Bouboulina-á-la-Triste

d) Maciejowi II

e) Ramaelowi

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Adrian Józef Alatristé
Za zgodnością z oryginałem
#89