Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Cesarzowej Teutonii w sprawie powołania Regenta
z dnia 2021-04-29
 

My, Joanna Izabela, z woli elektorów Cesarzowa Teutonii, wielka księżna Slavii i Enderasji, wielka księżna Awii. księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc  postanawiamy:

§ 1.

Powołać na urząd Regenta Cesarstwa Teutoni Jej Łaskawość Natalię Helenę a la Triste von Hagsen de la Sparasan i powierzyć jej obowiązki reprezentowania mojej osoby. 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie dnia 30 kwietnia 2021, a traci moc 4 maja 2021 roku.


    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#84