Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Gubernatora w sprawie powołania komendanta Przymorska
z dnia 2021-04-22
 

§ 1.

Powołuję Macieja II na urząd komendanta Przymorska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ludwik Tomović
Za zgodnością z oryginałem
#82