Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Gubernatora w sprawie powołania komendanta Berezy Kotwickiej
z dnia 2021-04-22
 

§ 1.

Powołuję Cilliana Saerucaeg, na urząd komendanta Berezy Kotwickiej.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ludwik Tomović
Za zgodnością z oryginałem
#81