Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
PK - powołanie Rządu Królewskiego [de Ebruz]
z dnia 2021-04-20
 
Ekorre, dnia 20 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek osoby przedstawionej Nam przez Parlament Królestwa postanawiamy, co następuje:

I. Rozwiązujemy dotychczasowy Rząd Królewski.

II. Powołujemy Rząd Królewski w składzie:
1) król-senior Alfred — Pierwszy Minister, Minister Propagandy;
2) markiz Torkan Ingawaar — Minister Policji, Minister Spraw Zagranicznych.


    Opublikowane przez
(-) Aleksander
Za zgodnością z oryginałem
#79