Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
U PK | Kandydat na Pierwszego Ministra [Alfred]
z dnia 2021-04-19
 
Dreamopolis, 19 kwietnia 2021 r.

Parlament Królewski dokonał wyboru Jego Królewskiej Wysokości Alfreda de Ebruza na kandydata na urząd Pierwszego Ministra.

Torkan Ingawaar
Marszałek PK

    Opublikowane przez
(-) Torkan Ingawaar
Za zgodnością z oryginałem
#78