Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
PK - Ordery i odznaczenia królewskie (Święto Konstytucji 12 kwietnia 2021 r.)
z dnia 2021-04-18
 

Ekorre, dnia 18 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:

I. sir Leszkowi van der Fryssau, za wyróżniającą się aktywność publiczną, działalność na rzecz Królestwa Dreamlandu, odwagę i gorliwość, nadajemy tytuł barona. 

II. Andrzejowi wicehrabiemu Szmejchelowi, za wyróżniającą się działalność na polu rozwijania narracji lokalnej, nadajemy Krzyż Oficerski Orderu Atanazego.

III. Jego Królewskiej Wysokości Maciejowi II, za osiągnięcia na polu polityki zagranicznej, nadajemy Krzyż Edwarda Artura.

IV. Torkanowi markizowi Ingawaarowi, za służbę publiczną na rzecz Korony, nadajemy Srebrny Medal Zeliga. 

V. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Aleksander
Za zgodnością z oryginałem
#77