Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret ws. ogłoszenia eksterytorialności sclavińskich miast
z dnia 2021-04-01
 

W celu urozmaicenia rozrywki wynikającej z inicjatywy Rajdu Wielkanocnego i możliwości umieszczenia niektórych punktów Rajdu na forum innej mikronacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
ogłaszam w dniach 2-4 kwietnia 2021 roku eksterytorialność następujących sclavińskich miejscowości:

  1. Nowy Kotwicz/Kotwicz
  2. Bazylea
  3. Wandowice

    Opublikowane przez
(-) Ludwik Tomović
Za zgodnością z oryginałem
#75