Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydenta ws. powołania przedstawicieli Republiki Baridas przy Unii Niepodległych Państw
z dnia 2020-12-21
 

Na podstawie art. 19 pkt 2 Konstytucji Republiki Baridas z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 65), w związku z art. 8 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 i 4 Traktatu o Unii Niepodległych Państw (Dz. U. poz. 48) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Kristiana Arpeda (ID: U00028) w skład delegacji Republiki Baridas do Rady Ministrów Unii Niepodległych Państw.

§ 2.

Powołuję Adriana Józefa Alatristé (ID: U00014) w skład delegacji Republiki Baridas do Wspólnego Zgromadzenia Unii Niepodległych Państw.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Kristian Arped
Za zgodnością z oryginałem
#66