Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Obwieszczenie Prezydenta ws. wyników wyborów na Sekretarza Rady
z dnia 2020-11-24
 

Na podstawie art. 6 ust. 4 Konstytucji Republiki Baridas z dnia 19 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 6) podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów na Sekretarza Rady:

  1. Zgłoszony kandydat: Adrian Józef Alatristé (ID: U00014)
  2. Liczba osób uprawnionych do głosownia: 9
  3. Liczba wyborców: 7 (frekwencja: 77,78%)
    1. za wyborem kandydata: 6 (85,71%)
    2. przeciwko wyborowi kandydata: 1 (14,29%)

Stwierdzam, że Adrian Józef Alatristé został wybrany na Sekretarza Rady.


    Opublikowane przez
(-) Kristian Arped
Za zgodnością z oryginałem
#62