Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Królowej Teutonii w sprawie powołania Regenta
z dnia 2020-11-21
 

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii, wielka księżna Slavii i Enderasji, wielka księżna Awii. księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc  postanawiamy:

§ 1.

Powołać na urząd Regenta Królestwa Teutonii JKW Andrzeja Fryderyka(U00011)

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie dnia 21 listopada 2020, a traci moc 27 listopada 2020 roku.


    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#60