Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Sekretarz Rady Republiki Baridas ws. zarządzenia wyborów Prezydenta Republiki Baridas
z dnia 2020-11-13
 

§ 1.

Niniejszym zarządza się wybory na urząd Prezydenta Republiki Baridas.

§ 2.

Wybory zostaną przeprowadzone według poniższego kalendarza:

14-15 listopada 2020 - zgłaszanie kandydatów;

16 listopada 2020 - głosowanie.

§ 3.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom
Republiki Baridas.

§ 4.

Wybór dokonuje się zwykłą większością głosów, w formie jawnej.

§ 5.

Wszelkie czynności wymienione powyżej odbywają się w Sali Plenarnej
Rady Republiki.

§ 6.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Sorcha Raven
Za zgodnością z oryginałem
#55