Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Uchwała Rady Republiki Baridas ws. Wyrażenia Wotum Nieufności
z dnia 2020-11-13
 

1.

Rada Republiki Baridas wyraża wotum nieufności wobec Prezydentki
Oli Marcjan-Chojnackiej i zobowiązuje ją do opróznienia urzędu.

2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Sorcha Raven
Za zgodnością z oryginałem
#53