Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki Republiki Baridas o odebraniu obywatelstwa
z dnia 2020-11-01
 

§ 1.

Odbieram obywtaelstwo Republiki Baridas Adrianowi Józefowi Alatristé (U00014), wskutek zrzeczenia się.§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#38