Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Dekret Królowej Teutonii 11/2020 o zmianie konstytucji
z dnia 2020-10-29
 

1. W Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 5 czerwca 2020 roku w rozdziale II dodaje się art. 9a [Odpowiedzialność karna Króla] w brzmieniu: "Król może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej jedynie za zgodą Senatu wyrażoną w uchwale."

2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Joanna Izabela
Za zgodnością z oryginałem
#29