Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki Republiki Baridas o przywróceniu obywatelstwa
z dnia 2020-10-27
 

§ 1.

Przywracam obywtaelstwo Republiki Baridas Markusowi Arpedowi (U00046)§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#16