Dziennik ustaw


Dziennik ustaw

 
Postanowienie Prezydentki Republiki Baridas o przywróceniu obywatelstwa
z dnia 2020-10-25
 

§ 1.

Przywracam obywtaelstwo Republiki Baridas Laurẽtowi Gedeonowi I (U00022) oraz Kristianowi Arpedowi (U00028)§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.


    Opublikowane przez
(-) Ola Marcjan-Chojnacka
Za zgodnością z oryginałem
#14